"ДИМАКРА" е създадена през 2001г. с основен предмет на дейност продажба и сервизно обслужване на фискални и нефискални устройства, електронни везни и консумативи, както и системи, предназначени за автоматизиране на информационното обслужване на търговските обекти - магазини, ресторанти, складове и др. В обсега на предлаганите услуги се включва комплексно счетоводно обслужване, фирморегистриране, а от 2014 фирмата разшири своята дейност в сферата на изграждане на видеонаблюдение и домофонни системи.

    Проучванията на пазарната конюнктура и изискванията на търговските контрагенти представляват движеща сила в избора на висококачествени продукти и услуги, които съчетани с ниски цени и кратки срокове на изпълнение, създават предпоставка за повишаване на конкурентната способност на нашите клиенти. Необходимостта от бързо и качествено обслужване на потребителите, както и улесняване на контрола върху движението на стоковите групи и паричните средства, са водещи в определяне на приоритетите, които следва фирмата. Осигуряването на опростен достъп до стоковата база и възможността за строг контрол върху приходите и разходите на стоковите и парични наличности, представляват основната цел, която преследва "ДИМАКРА", защото успехът на нашите клиенти е и наш успех.

    Желаем Ви успешен Бизнес !!!